หน้าแรก/ Home


โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI เป็นโครงการวิจัยสร้างสรรค์โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้เกิดศูนย์รวมงานด้านดิจิทัลอาร์ตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการนี้ได้รับความสนับสนุนจากกองทุนศตรวรรษที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้มุ่งไปที่การผสมผสานศิลปะเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสุขภาวะของคนในสังคมไทย ปัจจุบัน FAAMAI มี 2 สถานที่หลักด้วยกัน คืิอ

โดม FAAMAI – พื้นที่จัดนิทรรศการหรืออีเวนท์ซึ่งตั้งอยู่ ณ ลานข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

สตูดิโอ FAAMAI – พื้นที่สำหรับการทดลองด้านศิลปะและการออกแบบงานดิจิทัลอาร์ต ภายในมีอุปกรณ์ให้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ โปรเจคเตอร์ความละเอียดสูง เครื่องมือตัดต่อเสียง ซอฟท์แวร์ มิวสิกไลบรารี ฯลฯ

FAAMAI (Faculty of Fine and Applied Arts Multidisciplinary Art Innovation Program) is a creative research project from Faculty of Fine and Applied Arts to initiate Chulalongkorn University’s Digital Arts Hub. It was funded by C2F (Chulalongkorn University Second Century Fund). This research program is interested in the integration of art and digital technology that support creative industry and wellbeing of people in Thai society.

Our Digital Arts Hub includes two new, state-of-the-art facilities:

  • FAAMAI Dome – an innovative geodesic dome space for exhibitions and events, located next to the Chula Centenary Park, in the Samyan district
  • FAAMAI Studio – an art and design lab equipped with all the tools needed for digital arts production, such as sensors, hi-resolution projectors, sound editing tools, software, music library, etc.