เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล” FAAMAI DIGITAL ARTS HUB

  • by

เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล” ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลอาร์ต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินใช้พื้นที่จัดแสดงผลงานด้านดิจิทัลอาร์ต#chulafaamai#faamaidigitalartshub#digitalarts#virtuallaunch#pressconference