การระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไวรัสจึงกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด

โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มแรกในไทยคือกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นประเทศจีน

จากงานวิจัยขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ผู้ชายนั้นมีโอกาสติดเชื้อ โควิด 4.8% ขณะที่ผู้หญิงอยู่ที่ 2.8% โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุด

ปัจจัยที่ทำให้ COVID-19 ติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว (Super spreader) นั่นคือ ความแออัดและการสัมผัสใกล้ชิด

เชื้อโควิดสามารถติดต่อได้กับคนทุกกลุ่มอายุ ดังนั้นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเสี่ยงกับการเจอผู้ติดเชื้อจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด