โดม/ Dome

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

081-449-8388 (คุณเอ)

092-225-4297 (คุณก๊อด)