ข่าวสาร/ News

ข่าวฟ้าใหม่

เชิญชมภาพยนตร์ 360 องศาฟูลโดม งานนิทรรศการศิลปกรรมดิจิทัลครั้งที่ 5 “ศิลปกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน” วันที่ 20 ธันวาคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI DIGITAL ARTS HUB)ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมดิจิทัลครั้งที่ 5 “ศิลปกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน” เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ชมภาพยนตร์แบบ immersive 360˚ “Desconexion” และ “Fractal Time” ที่ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ 360˚ นานาชาติหลายแห่ง พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรม Interactive Projection Mapping โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ FAAMAI DOME บริเวณถนนบรรทัดทอง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น. ทั้งนี้ มีรอบ Exclusive ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.20 น. เป็นต้นไป สำหรับรอบบุคลลทั่วไป วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจกรุณาสำรองรอบเข้าชมล่วงหน้าผ่านการลงทะเบียนสแกน QR Code https://forms.gle/GWYr98A6QBfgpsfR7… Read More »เชิญชมภาพยนตร์ 360 องศาฟูลโดม งานนิทรรศการศิลปกรรมดิจิทัลครั้งที่ 5 “ศิลปกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน” วันที่ 20 ธันวาคม 2563

Creative Coding Workshop

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Creative Coding Workshop ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 8 ห้อง Auditorium 801 เวลา 9.00 – 16.00 น.

เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล” FAAMAI DIGITAL ARTS HUB

เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล” ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลอาร์ต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินใช้พื้นที่จัดแสดงผลงานด้านดิจิทัลอาร์ต#chulafaamai#faamaidigitalartshub#digitalarts#virtuallaunch#pressconference

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปิโก (ไทยแลนด์) จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI Digital Arts Hub”

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปิโก (ไทยแลนด์) จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI Digital Arts Hub” ผู้นำ และแกนกลางองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ควบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะ และเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเป็นหนึ่งเดียว สร้างกระแสตื่นตัวด้านดิจิทัลอาร์ต ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในประเทศไทย เร่งสร้างคน เติมเต็มความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลอาร์ตที่กำลังขาดแคลนทั่วโลก ณ อุทยาน 100ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำไมเราจึงต้องการระยะห่างทางสังคม

การระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไวรัสจึงกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มแรกในไทยคือกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นประเทศจีน จากงานวิจัยขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ผู้ชายนั้นมีโอกาสติดเชื้อ โควิด 4.8% ขณะที่ผู้หญิงอยู่ที่ 2.8% โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุด ปัจจัยที่ทำให้ COVID-19 ติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว (Super spreader) นั่นคือ ความแออัดและการสัมผัสใกล้ชิด เชื้อโควิดสามารถติดต่อได้กับคนทุกกลุ่มอายุ ดังนั้นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเสี่ยงกับการเจอผู้ติดเชื้อจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.