ข่าวสาร/ News

ข่าวฟ้าใหม่

ทำไมเราจึงต้องการระยะห่างทางสังคม

การระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไวรัสจึงกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มแรกในไทยคือกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นประเทศจีน จากงานวิจัยขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ผู้ชายนั้นมีโอกาสติดเชื้อ โควิด 4.8% ขณะที่ผู้หญิงอยู่ที่ 2.8% โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุด ปัจจัยที่ทำให้ COVID-19 ติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว (Super spreader) นั่นคือ ความแออัดและการสัมผัสใกล้ชิด เชื้อโควิดสามารถติดต่อได้กับคนทุกกลุ่มอายุ ดังนั้นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเสี่ยงกับการเจอผู้ติดเชื้อจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

FAAMAI in QS Wow News

Chulalongkorn University Erects the Futuristic Geodesic Dome to House FAAMAI Digital Arts Hub

Postponed! FAAMAI Opening Ceremony

ประกาศเลื่อนการจัดงาน โครงการ FAAMAI Digital Arts Hub นั้นแต่เดิมมีกำหนดการที่จะต้องมีงานเปิดตัวในวันที่ 24 ถึง 29 มีนาคม 2563 แม้ว่างานนี้จะได้รับการตอบรับทั้งจากศิลปินในประเทศไทยและต่างประเทศมาแล้ว แต่ทางคณะผู้จัดงานมีความเสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องเลื่อนงานออกไปเนื่องจากปัญหา COVID-19 วันและเวลาการจัดงานครั้งใหม่จะประกาศภายหลังเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเสมอมา Postponement Notice FAAMAI Digital Arts Hub opening ceremony was scheduled to be held from 24 to 29 March 2020 but due to the on-going COVID-19 outbreak it has been postponed. The world’s leading digital artists, many of whom… Read More »Postponed! FAAMAI Opening Ceremony